Tarieven 2020 -2021

Tarieven 2020 -2021

Voor het jaar 2021 zijn de tarieven weer vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). 

Klik hier voor de tarieven van 2020
Klik hier voor de tarieven van 2021
Klik hier voor de materiaal- en techniekkosten van het Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium

Op alle behandelingen zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden (indien de factuur via Infomedics verloopt) of de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 278/2011. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

U kunt de KNMT betalingsvoorwaarden hier downloaden.
U kunt de Infomedics betalingsvoorwaarden hier bekijken. 

Eigen risico tandheelkundige zorg

Voor tandheelkundige zorg moeten patiënten soms eigen risico of een eigen bijdrage betalen. Er is daarbij een onderscheid tussen zorg die valt onder de basisverzekering en zorg daarbuiten.
In 2020 is het wettelijk bedrag voor eigen risico € 385,00. Voor jeugdigen onder de 18 jaar geldt dit niet. Patiënten kunnen kiezen voor een hoger eigen risico, in ruil voor een lagere premie.

Het eigen risico geldt NIET voor de jeugd tot 18 jaar en zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende tandartsverzekering maar alleen voor de volgende tandheelkundige zorg:
  1. bijzondere tandheelkunde
  2. medisch-gecompromitteerden
  3. chirurgische hulp van specialistische aard (kaakchirurgie)
  4. volledige gebitsprothese
Bovengenoemde zorg valt onder de basisverzekering.

Patiënten die in 2020 nog geen (andere) zorg (vallende onder de basisverzekering) hebben gekregen en voor wie het eerste bezoek aan een zorgaanbieder een bezoek aan een tandarts, Centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT) of kaakchirurg is, betalen dus eerst het verplichte (en eventuele vrijwillige) eigen risico. Ook als patiënten al andere zorg hebben ontvangen, maar nog niet aan het maximumbedrag van het eigen risico zitten, heeft dit consequenties voor de kosten van een bezoek aan de tandarts of CBT. 

Patiënten met de indicatie bijzondere tandheelkunde, waarbij niet de tandheelkundige situatie bijzonder is, maar de zorg complexer is door het bestaan van een niet tandheelkundige of geestelijke aandoening, dienen de "normale" tandheelkundige zorg zelf te betalen bovenop het eigen risico. 

(Wettelijke) eigen risico

Het kan ook zijn dat een patiënt zorg gebruikt waarvoor een (wettelijke) eigen bijdrage geldt. De patiënt betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. 

Betreft het een factuur van een conventionele (niet-implantaat gedragen) volledige prothese, dan komt op het eigen risico nog een een wettelijke eigen bijdrage van 25% (N.B. bij sommige zorgverzekeraars kun je dit in een aanvullende verzekering verzekeren). Dit geldt voor een volledige prothese per kaak.
Voor reparaties en rebasingen geldt per 1 januari 2017 een percentuele eigen bijdrage van 10%.
 

Rekenvoorbeeld volledige prothese boven en onder:

Prothese kost € 1200,-
Patiënt heeft eigen bijdrage van 25% = €300,00
Patiënt heeft eigen risico van € 385,00
Patiënt betaalt in totaal € 385,00 (eigen risico) + € 300,00 (25% eigen bijdrage) = € 685,00.
Het restant bedrag van € 515,00 wordt vergoed door de basisverzekering. 
(Wanneer u uw eigen risico al heeft 'verbruikt', dan betaalt u uiteraard alleen de 25% eigen bijdrage)

Verandering eigen bijdrage Implantaatgedragen gebitsprothesen per 1 januari 2017.


Vanaf 1 januari 2017 gaan patiënten een percentuele eigen bijdrage betalen voor implantaatgedragen gebitsprothesen, in plaats van een vaste eigen bijdrage van 125€ per kaak, zoals in 2016 het geval was. Voor een klikgebit in de bovenkaak (prothese inclusief drukknoppen of stegconstructie) moet een patiënt 8% van de kosten betalen, en voor de onderkaak 10%.  

Op tariefcode J50, een uit een zowel conventionele prothesedeel als implantaatgedragen prothesedeel samengestelde verrichting, is het niet mogelijk de vastgestelde percentages toe te passen. De NZA heeft naar aanleiding hiervan een toelichten gepubliceerd hoe  voor de prestatiecode J50 een eigen bijdrage kan worden gehanteerd van 17%.

Lees de polisvoorwaarden

Voor de tandheelkundige zorg die buiten de basisverzekering valt, geldt geen wettelijk eigen risico of wettelijk bepaalde eigen bijdrage(n). Wel kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen voor welke zorg en onder welke voorwaarden zij een eigen bijdrage vragen. Hiervoor verwijzen wij naar uw polisvoorwaarden. 

Beoordeel ons!

Independer klantscore
  • Infomedics
  • KRT
  • KRM
  • KRM
 
 
Webdesign:
OrangeTalent