Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s worden gemaakt omdat de tandarts hiermee onder de vullingen en tussen de tanden en kiezen kan kijken en op die manier kan vaststellen of daar tandbederf aanwezig is. Ook kan hij zien hoe het kaakbot eruit ziet en of er bijvoorbeeld nog verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn.
Röntgenfoto’s kunnen ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten.

Soorten röntgenfoto’s

Doorgaans maakt de tandarts twee typen foto’s: bite-wings en solo-opnamen.
Daarnaast kan de tandarts ook overzichtsfoto’s maken zoals het Orthopantomogram (OPT).

Bite-wings

Bite-wings zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van uw gebit. Meestal worden er twee gemaakt: één links en één rechts. Op zo’n foto is onder meer het kroongedeelte van de kiezen te zien, dat wil zeggen het gedeelte dat u zelf ook in de mond kunt zien. Verder is een klein gedeelte van de wortels en het omliggende bot te zien.

In onze praktijk worden bite-wings gemiddeld eens in de drie jaar gemaakt, afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gebit en de leeftijd van de patiënt. Bij kwetsbare gebitten wordt deze frequentie aangepast en kan het voorkomen dat ze na één a twee jaar al weer worden gemaakt. Andersom kan het ook voorkomen dat bij hele sterke gebitten de tandarts slechts eens in de vier of vijf jaar deze foto’s maakt.

                                                      
                    Een patiënt met veel gaatjes                                            Een patiënt zonder gaatjes

Solo-opnamen

Als de tandarts een bepaalde tand of kies nader wil onderzoeken wordt er vaak een solo-opname gemaakt. Op deze foto is de hele tand of kies te zien: het kroongedeelte, het wortelgedeelte en het gebied rondom de wortelpunt. In dit gebied kan de tandarts bijvoorbeeld en ontsteking waarnemen.

                    
                    Solo-opname waarop een ontsteking te zien is aan de wortelpunt van de grote kies.

Overzichtsfoto (Orthopantomogram)

Naast gewone röntgenfoto’s kan er ook een speciale grote overzichtsfoto van de kaken worden gemaakt. De meest toegepaste overzichtsfoto is het Orthopantomogram oftewel OPT. Deze foto wordt gemaakt om in één keer een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen in de boven– en onderkaak.

Er kan op deze manier ondermeer informatie worden ingewonnen met betrekking tot ontbrekende of scheef liggende tanden of kiezen, verstandskiezen, wortelresten, ontstekingen etc. Ook het kaakgewricht, de neusbijholte en het verloop van de zenuw van de onderkaak kan op deze foto worden beoordeeld.

                                                       
                       OPT van een kind                                                  OPT van een volwassene

Beleid bij zwangerschap

Tandheelkundige röntgenfoto’s kunnen tijdens de zwangerschap zonder bezwaar worden gemaakt, Alleen röntgenopnamen in een ziekenhuis waarbij de straling op de nog niet geboren baby wordt gericht, dienen zo mogelijk te worden uitgesteld tot na de zwangerschap.

In onze praktijk gebruiken wij sinds 1997 digitale röntgenapparatuur. Het voordeel hiervan is de minieme hoeveelheid straling die benodigd is voor een röntgenopname in tegenstelling tot de ‘oudere’ niet-digitale apparatuur.

Ons beleid met betrekking tot het maken van röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap is dat we in principe voor veiligheid kiezen. Dat wil zeggen dat we in de eerste drie maanden van de zwangerschap (de meest kwetsbare periode) alleen maar foto’s maken indien dat anders een gezondheidsrisico voor de moeder met zich meebrengt (en dus ook indirect voor het ongeboren kind). Denk hierbij aan het lokaliseren van een ernstige ontsteking welke met spoed behandeling behoeft. Een dergelijke foto zal dan altijd worden genomen met een loodschort waarmee de ongeboren vrucht wordt beschermd.
Routine controlefoto’s zullen ondanks dat ze veilig kunnen worden gemaakt zekerheidshalve altijd worden uitgesteld tot na de zwangerschap

Beoordeel ons!

Independer klantscore
  • Farmamed
  • KRT
  • KRM
  • KRM
 
 
Webdesign:
OrangeTalent